DATAVISUALISERING

Nu släpper vi Vårdvisaren i beta-version.

Fler nyheter från Socialstyrelsen Data Lab.

Första version av datavisualiseringspilot klar!

Idéer

Datavisualisering under 2017 - länkar för inspiration!

Spaning

50 förslag för att göra arbetet med data roligare & mer effektivt

Kom igång med vårdvisaren

Senaste publikationer

22 May, 2019

Statistik om aborter 2018

Under 2018 rapporterades knappt 36 000 aborter till Socialstyrelsen, vilket motsvarar 19 per 1 000 kvinnor i åldern 15–44 år. De flesta, 57 procent, utfördes före vecka 7 i graviditeten. Medicinsk metod användes vid 93 procent av alla aborter under 2018 och allt fler medicinska aborter avslutas i hemmet.

07 May, 2019

Statistik om socialtjänstinsatser till äldre 2018

De vanligaste insatserna enligt socialtjänstlagen till personer som är 65 år och äldre var trygghetslarm, hemtjänst, särskilt boende och matdistribution. Av dessa, var trygghetslarm och matdistribution de insatser som ökade mest procentuellt jämfört med föregående år.

07 May, 2019

Statistics on Care and Services for the Elderly 2018

The most common services provided to the elderly in 2018 were security alarm, home help service, special housing and food distribution. Security alarms and companion services were the services provided to the elderly in accordance with the Social Services Act, SoL, with the largest relative increase from 2017 to 2018.

02 May, 2019

Statistik om graviditeter, förlossningar och nyfödda barn 2017

2017 föddes ca 117 600 barn i Sverige, ca 4 200 färre än 2016. Kejsarsnittsfrekvensen var i princip oförändrad, liksom andelen som fick allvarliga bristningar i bäckenbotten vid vaginal förlossning. De senaste åren har andelen kvinnor med övervikt eller fetma vid inskrivning till mödrahälsovård ökat. Det är dock stora skillnader mellan regionerna.

02 May, 2019

Statistics on Pregnancies, Deliveries and Newborn Infants 2017

In 2017 about 117,600 infants were born in Sweden, about 4,200 less compared to 2016. The frequency of caesarean sections and the proportion who experienced 3rd or 4th degree pelvic floor tears in vaginal deliveries was mostly unchanged. The proportion of women with overweight or obesity at registration to antenatal care has grown the last years.

10 Apr, 2019

Antibiotikaförskrivning inom tandvården – Statistikrapport baserad på uppgifter från läkemedels- och tandhälsoregistret 2009–2017

Den här rapporten ger en bild av hur antibiotikaförskrivningen inom tandvården ser ut i Sverige i dag och hur den har utvecklats under perioden 2009–2017. Rapporten ger underlag och kunskap till beslutsfattare på nationell och regional nivå, till professionen inom området samt till allmänheten.

Få de senaste nyheterna från Socialstyrelsen Data Lab.

Kontaktperson

sherko.alemdar@socialstyrelsen.se
Socialstyrelsen Data Labs | developed by Lapidus Interactive