DATAVISUALISERING

Nu släpper vi Vårdvisaren i beta-version.

Fler nyheter från Socialstyrelsen Data Lab.

Idéer

Datavisualisering under 2017 - länkar för inspiration!

Första version av datavisualiseringspilot klar!

Spaning

50 förslag för att göra arbetet med data roligare & mer effektivt

Kom igång med vårdvisaren

Senaste publikationer

17 Apr, 2018

Statistik om insatser enligt lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade 2017

Statistiken visar att antalet personer med insatser enligt lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS) ökade marginellt mellan 2016 och 2017. Fler män än kvinnor får insatser, framförallt i de yngre åldrarna. Insatser enligt LSS minskade till kvinnorna från 2016 till 2017 medan de ökade bland männen.

17 Apr, 2018

Statistics on the Functionally Impaired – Measures Specified by LSS 2017

The number of persons receiving services according to the law concerning support and service for the funcionally impared (LSS) increased marginally between 2016 and 2017. More men than women receive services, especially in the younger ages. LSS services to women decreased from 2016 to 2017 while men increased.

16 Apr, 2018

Internationell statistisk klassifikation av sjukdomar och relaterade hälsoproblem – Systematisk förteckning – Svensk version 2018 – Del 1 (3)

Det primära syftet med ICD-10-SE är att möjliggöra klassificering och statistisk beskrivning av sjukdomar och andra hälsoproblem som är aktuella som orsak till människors död eller kontakter med hälso- och sjukvården. Version 2018 av ICD-10-SE ersätter tidigare versioner.

16 Apr, 2018

Internationell statistisk klassifikation av sjukdomar och relaterade hälsoproblem – Systematisk förteckning – Svensk version 2018 – Del 2 (3)

Det primära syftet med ICD-10-SE är att möjliggöra klassificering och statistisk beskrivning av sjukdomar och andra hälsoproblem som är aktuella som orsak till människors död eller kontakter med hälso- och sjukvården. Version 2018 av ICD-10-SE ersätter tidigare versioner.

16 Apr, 2018

Internationell statistisk klassifikation av sjukdomar och relaterade hälsoproblem – Systematisk förteckning – Svensk version 2018 – Del 3 (3)

Det primära syftet med ICD-10-SE är att möjliggöra klassificering och statistisk beskrivning av sjukdomar och andra hälsoproblem som är aktuella som orsak till människors död eller kontakter med hälso- och sjukvården. Version 2018 av ICD-10-SE ersätter tidigare versioner.

04 Apr, 2018

Statistik om läkemedel 2017

Statistiken visar att den totala förskrivningen av opioider har minskat. Förskrivningen av antiepileptiska läkemedel har ökat. Direktverkande blodförtunnande medel har ersatt warfarin som det vanligaste läkemedlet för att förebygga och behandla blodproppar. Statistiken visar även att allt fler äldre hämtar ut blodfettsänkande läkemedel.

Få de senaste nyheterna från Socialstyrelsen Data Lab.

Kontaktperson

sherko.alemdar@socialstyrelsen.se
Socialstyrelsen Data Labs | developed by Lapidus Interactive