DATAVISUALISERING

Nu släpper vi Vårdvisaren i beta-version.

Fler nyheter från Socialstyrelsen Data Lab.

Idéer

Datavisualisering under 2017 - länkar för inspiration!

Första version av datavisualiseringspilot klar!

Spaning

50 förslag för att göra arbetet med data roligare & mer effektivt

Kom igång med vårdvisaren

Senaste publikationer

14 Jun, 2018

Cancer i siffror 2018 – Populärvetenskapliga fakta om cancer

I denna skrift kan läsaren ta del av aktuell statistik och fakta om cancer i populärvetenskaplig form. Skriften innehåller också förklaringar till hur statistik, tabeller och diagram ska läsas och tolkas. Denna upplaga är den sjunde i ordningen och liksom tidigare ett samarbete mellan Socialstyrelsen och Cancerfonden.

23 May, 2018

Statistik om vuxna personer med missbruk och beroende 2017

Det finns stora regionala skillnader inom tvångsvård av personer med missbruk. I Gävleborgs län är det mer än fyra gånger så vanligt att tvångsvårdas jämfört med Stockholms län. Den genomsnittliga vårdtiden för tvångsvård har ökat och den är något längre för kvinnor.

21 May, 2018

Statistik om aborter 2017

Statistiken visar bland annat att det under 2017 rapporterades 37 000 aborter till Socialstyrelsen. Det motsvarar 20 per 1 000 kvinnor i åldern 15-44 år. De flesta utfördes tidigt i graviditeten. Medicinsk metod användes vid 93 procent av alla aborter under 2017 och allt fler medicinska aborter fullföljs i hemmet.

17 May, 2018

Statistics on adults with substance abuse and addiction 2017

Men are in the majority of people receiving social services for abuse and addiction, both in voluntary and in compulsory care. Compulsory care also show major regional differences. In the county of Gävleborg there are 35 people per 100 000 inhabitants, whereas the corresponding figure in Stockholm County is 8 per 100 000 inhabitants.

14 May, 2018

Statistik om tandhälsa 2017

Två av tre vuxna i den svenska befolkningen besöker tandvården för att få en basundersökning utförd någon gång under en 3-årsperiod. Det finns dock stora regionala skillnader och även skillnader mellan individer med olika utbildningsbakgrund. En större andel av kvinnorna besöker tandvården jämfört med männen.

17 Apr, 2018

Statistik om insatser enligt lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade 2017

Statistiken visar att antalet personer med insatser enligt lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS) ökade marginellt mellan 2016 och 2017. Fler män än kvinnor får insatser, framförallt i de yngre åldrarna. Insatser enligt LSS minskade till kvinnorna från 2016 till 2017 medan de ökade bland männen.

Få de senaste nyheterna från Socialstyrelsen Data Lab.

Kontaktperson

sherko.alemdar@socialstyrelsen.se
Socialstyrelsen Data Labs | developed by Lapidus Interactive