DATAVISUALISERING

Nu släpper vi Vårdvisaren i beta-version.

Fler nyheter från Socialstyrelsen Data Lab.

Idéer

Datavisualisering under 2017 - länkar för inspiration!

Första version av datavisualiseringspilot klar!

Spaning

50 förslag för att göra arbetet med data roligare & mer effektivt

Kom igång med vårdvisaren

Senaste publikationer

17 Oct, 2018

Statistik om spädbarnsföräldrars rökvanor 2016

Rökning bland mödrar till spädbarn fortsätter att minska. Under de senaste 15 åren har andelen barn med rökande mödrar mer än halverats, till cirka 4 procent år 2016, både när det gäller barnets första veckor och vid 8 månaders ålder. Även rökning bland spädbarnens fäder har minskat över tid, men inte lika mycket.

11 Oct, 2018

Statistik om ekonomiskt bistånd 2017

Statistiken visar att drygt 214 000 hushåll fick ekonomiskt bistånd någon gång under 2017. Det motsvarar ungefär vart tjugonde hushåll i Sverige. Total betalde kommunerna ut 10,7 miljarder kronor under 2017. Det är i stort sett oförändrat jämför med föregående år.

19 Sep, 2018

Statistik om väntetider och besök vid sjukhusbundna akutmottagningar 2017

Statistiken visar att det under år 2017 gjordes cirka 2 miljoner besök på sjukhusbundna akutmottagningar i Sverige. Väntetiden till läkarbedömning vid dessa besök var ungefär en timme, samma som år 2016, men varierade från ungefär 30 minuter i Norrbotten till över 70 minuter i Västra Götaland.

18 Sep, 2018

Statistik om skador och förgiftningar behandlade i sluten vård 2017

År 2017 skrevs 94 000 personer in på sjukhus efter en olycka, det är 4 000 färre än 2016. Cirka 7 600 personer vårdades efter en vägtrafikolycka vilket är 800 färre än året innan. Minskningen i vägtrafikolyckor de senaste tio åren har främst skett bland unga i åldern 15-24 år.

18 Sep, 2018

Statistics on Hospitalisations Due to Injuries and Poisonings in 2017

In 2017, 94,000 people were admitted to hospital as a result of an accident, which is 4,000 less than 2016. Approximately 7,600 people were admitted to hospital after a road accident. The decline in road accidents has occurred over the past ten years and is mostly found among young people.

17 Sep, 2018

Statistik om amning 2016

Amning under barnets första 4 månader fortsätter att minska svagt. För 6 månader gamla barn har amningen ökat något de senaste tre åren. Framförallt ses en ökning av amningen vid 9 och 12 månaders ålder på barnet. Det finns regionala skillnader i amningsmönstret, särskilt för barn som är 6 månader eller äldre.

Få de senaste nyheterna från Socialstyrelsen Data Lab.

Kontaktperson

sherko.alemdar@socialstyrelsen.se
Socialstyrelsen Data Labs | developed by Lapidus Interactive