DATAVISUALISERING

Nu släpper vi Vårdvisaren i beta-version.

Fler nyheter från Socialstyrelsen Data Lab.

Idéer

Datavisualisering under 2017 - länkar för inspiration!

Första version av datavisualiseringspilot klar!

Spaning

50 förslag för att göra arbetet med data roligare & mer effektivt

Kom igång med vårdvisaren

Senaste publikationer

22 Feb, 2018

Socialstyrelsens arbete med att utveckla läkemedelsregistret

Rapporten beskriver Socialstyrelsens arbete med att utveckla läkemedelsregistret och effektivisera beställningar. I rapporten redovisar Socialstyrelsen uppdraget att utveckla och förbereda läkemedelsregistret för att hantera uppgift om förskrivningsorsak och utvidgat ändamål.

30 Jan, 2018

DRG-statistik 2016 – En beskrivning av vårdkonsumtion i Sverige

Rapporten presenterar DRG-statistik med patientregistret (PAR) som underlag. Syftet är att öka kunskapen om och stimulera till utvecklandet och användandet av sekundär patientklassificering i hälso- och sjukvården samt att beskriva vårdkonsumtion i Sverige. Rapporten, som är den sjuttonde, ges ut årligen.

17 Jan, 2018

Statistics on Pregnancies, Deliveries and Newborn Infants 2016

In 2016, the total number of newborn infants reported to the Medical Birth Register was 121,511, which is an increase of almost 5,000 compared to the previous year. The frequency of caesarean sections is basically unchanged, compared to 2015.

17 Jan, 2018

Statistik om graviditeter, förlossningar och nyfödda barn 2016

Totala antalet födda barn som rapporterades till medicinska födelseregistret (MFR) 2016 var 121 511, vilket är nästan 5 000 fler än föregående år. Årets statistik visar att kejsarsnittsfrekvensen i princip är oförändrad medan andelen bristningar i bäckenbotten av grad III och IV vid vaginal för-lossning minskat något.

19 Dec, 2017

Täckningsgrader 2017 – Jämförelser mellan nationella kvalitetsregister och hälsodataregistren

Inrapporteringen till nationella kvalitetsregister ligger stabilt över tid. För sjätte året i rad sammanställer Socialstyrelsen jämförelser av inrapporteringen till nationella kvalitetsregister med inrapporteringen till Socialstyrelsens hälsodata- och socialtjänstregister.

18 Dec, 2017

Statistik om nyupptäckta cancerfall 2016

År 2016 rapporterades cirka 64000 maligna tumörer för drygt 60000 individer till cancerregistret. Utöver detta rapporterades cirka 51000 tumörer för ungefär 38000 individer till basalcellscancerregistret. Det är betydligt fler som insjuknar än som dör i cancer. Den vanligaste cancerformen bland kvinnor är bröstcancer och bland män prostatacancer.

Få de senaste nyheterna från Socialstyrelsen Data Lab.

Kontaktperson

sherko.alemdar@socialstyrelsen.se
Socialstyrelsen Data Labs | developed by Lapidus Interactive