DATAVISUALISERING

Nu släpper vi Vårdvisaren i beta-version.

Fler nyheter från Socialstyrelsen Data Lab.

Idéer

Datavisualisering under 2017 - länkar för inspiration!

Första version av datavisualiseringspilot klar!

Spaning

50 förslag för att göra arbetet med data roligare & mer effektivt

Kom igång med vårdvisaren

Senaste publikationer

18 Dec, 2018

Statistik om nyupptäckta cancerfall 2017

År 2017 rapporterades cirka 67 000 maligna tumörer för drygt 61 000 individer till cancerregistret. Utöver detta rapporterades drygt 54 000 tumörer för cirka 40 000 individer till basalcellscancerregistret. Det är betydligt fler som insjuknar än som dör i cancer. Den vanligaste cancerformen bland kvinnor är bröstcancer och bland män prostatacancer.

18 Dec, 2018

Statistics on Cancer Incidence 2017

In 2017, about 67,000 malignant tumours for just over 61,000 persons were reported to the Cancer Registry. In addition, approximately 54,000 tumours for about 40,000 persons were reported to the Basal Cell Cancer registry. The number of people who receive a cancer diagnosis is considerably higher than the number of deaths in cancer.

14 Dec, 2018

Täckningsgrader 2018 – Jämförelser mellan nationella kvalitetsregister och hälsodataregistren

Inrapporteringen till nationella kvalitetsregister ligger stabilt över tid. Här sammanställer Socialstyrelsen jämförelser av inrapporteringen till nationella kvalitetsregister med inrapporteringen till Socialstyrelsens hälsodataregister. Totalt redovisas 55 täckningsgradsjämförelser för 42 kvalitetsregister.

13 Dec, 2018

Statistik om hjärtinfarkter 2017

År 2017 drabbades cirka 25 300 personer av akut hjärtinfarkt. Både antalet insjuknade och avlidna per 100 000 invånare har minskat markant sedan 2002. Antal fall och dödlighet i befolkningen ökar kraftigt med stigande ålder. Skillnaderna mellan kvinnor och män minskar över tid men fortfarande insjuknar och dör fler män i akut hjärtinfarkt.

13 Dec, 2018

Statistics on Myocardial infarctions 2017

In year 2017 about 25,300 people suffered from an acute myocardial infarction (AMI). Since 2002, the number of people suffering from AMI and mortality per 100,000 inhabitants have both dropped significantly. The number of attacks and of mortality in the population increases with age.

06 Dec, 2018

Statistik om stroke 2017

År 2017 inträffade drygt 27 600 strokefall fördelat på cirka 25 800 personer. Cirka 6 500 personer dog av sjukdomen. Sedan 2002 har både insjuknade och dödlighet per 100 000 invånare minskat med ungefär 40 procent, med hänsyn till åldersstruktur i befolkningen

Få de senaste nyheterna från Socialstyrelsen Data Lab.

Kontaktperson

sherko.alemdar@socialstyrelsen.se
Socialstyrelsen Data Labs | developed by Lapidus Interactive